Integritetspolicy

PERSONLIG INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

The Public Hotel får samla in ”Personlig Information” från dig, vilket innebär information som identifierar dig som en individ, eller information som kan hjälpa till att identifiera dig. Vi får till exempel samla in:

 • kontaktinformation, såsom ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer;
 • kreditkortsnummer annat betalningskontonummer, fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation (“betalningsinformation”);
 • dokumentation och kopior på din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss;
 • information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskilt rum);
 • gästinformation, vilket inkluderar information om vilka hotell du tidigare har bott på, datum för ankomst och avresa, och vilka typer av produkter och tjänster du köpt;
 • information samlad genom övervakningskameror, nyckelkort och andra säkerhetssystem;
 • och i begränsade fall, information som handlar om kundernas kreditvärdighet.


Vi får samla in personlig information om dig från ett antal källor, vilka inkluderar:

 • genom hemsidan;
 • genom reservationer och genom kundservice;
 • genom sociala medier och märkets digitala kanaler (t.ex. Facebook, Twitter);
 • eller när du i annat fall frivilligt ger din personliga information till oss.


Vi får även kombinera den personliga information som vi samlar in med personlig information som är offentlig, med personlig information som vi får från andra, och med personlig information som vi får genom att jämföra med andra. Insamlingen och användningen av personlig information, oavsett om den gjorts separat eller kombinerad, görs i enlighet med, och för de syften som är beskrivna i denna policy.

Om du frivilligt delger oss ”känslig information” (t.ex. personlig information som är relaterad till din hälsa), så kommer den informationen endast att användas för att kunna uppfylla speciella önskemål (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskild logi). Detta kan till exempel innebära att vi lagrar och använder information om ett hälsomässigt behov som du har delgett oss, för att vi ska kunna ge den informationen till ett licensierat hotell, så att det hotellet sedan ska kunna erbjuda dig ett rum med lämplig utrustning. Vi samlar varken in eller lagrar känslig information från dig om du inte har delgivit den frivilligt. Genom att delge oss känslig information så godkänner du att vi samlar in, hanterar och lagrar den informationen i enlighet med villkoren i denna policy.