Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy Berga Hotell AB


The Public Group med Berga Hotell AB lägger tydligt fokus på en hållbarhetspolicy med långsiktighet som ledord.


Miljö:


Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck. Vi lägger stor vikt på ett CSR-arbete där våra medarbetare värderas högt och erbjuds utvecklingsmöjligheter och flexibilitet inom arbetet.


Vi är mån om att stå för en hållbar utveckling för och tillsammans med gäster, medarbetare och omvärlden så att även kommande generationer skall få uppleva en god och hälsosam miljö. Då vi är ett litet företag så genomsyrar vår policy alla nivåer bland personalen.


Vårt mål är också att genom små förändringar över tid att bli lite bättre hela tiden.


Drift:

    

Vi säljer gästupplevelser med hög service och kvalitet och utmanar oss själva i vardagen med att hela tiden jobba för ett minskat klimatavtryck. Vi väljer våra leverantörer och inköp med omsorg där kravet är miljöklassade produkter och transporter. I den mån det går så gör vi så mycket lokala inköp som möjligt.


Medarbetare:


Att våra anställda trivs och kan utvecklas på sin arbetsplats är viktigt. Vi jobbar hårt för att kunna ge rätt förutsättningar med tydliga arbetsbeskrivningar samt interna utbildningar.


Samhället:


Vi engagerar oss i vår lokala omgivning där vi gärna i samarbete med kommunens befattningshavare gällande miljö, arbetsrelaterade frågor och brottslighet. Allt för en bättre omvärld.


Ekonomi:


Vårt ekonomiska ansvarstagande innebär att vi hela tiden vidtar åtgärder för att trygga bolagets finansiella ställning. Det innebär att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt.